Pravidlá

Jednotné, minimálne technické požiadavky pre Off Road akcie na SlovenskuPo zasadnutí zástupcov offroad klubov na Slovensku, vznikli obecné podmienky povinnej výbavy vozidiel v závislosti na kategórii akcie. Organizátor má samozrejme právo pravidlá na svojej akcii poupraviť, aby vyhovovali charakteru daného podujatia. Pripojená tabuľka zobrazuje jednotlivé kategórie. K hlavnej kategórii sa pripája predošlá kategória, takže v kategórii Extrém musíte počítať i s výbavou predošlých kategórií,  preferovaná kategória može upravovať niektoré pravidlá s predchádzajúcich kategórií. V prípade že sa v tom strácate, mala by vám pomocť priložená tabuľka. Pre akciu OFFROAD TISOVEC budú platiť technické pravidlá podľa kategórie ŠPECIÁL. Pri technickej prebierke sa nebude kontrolovať BATERKA(čelovka), CB RÁDIO / PMR a KLADKA K NAVIKAJU. POZOR: vozidlá ktoré nemajú v sériovej výbave bezpečnostné pásy (UAZ), musia týmto prvkom na akcii disponovať!

UPOZORNENIE!

Nové pravidlá v Dolinke a na meraních špecialkách. Vodič a spolujazdec musia mať na hlave prilbu (akúkoľvek) a zapnuté pásy. V aute môžu byť len dvaja pasažieri na predných sedadlách. V prípade že v aute bude viac členov posádky, môžu prejsť meranou špecialkou, ale nebude im meraný čas(z bezpečnostných dôvodov musia ísť pomalšie).

Ďalej upozorňujem že všetky autá ktoré sa zúčastnia akcie musia mať obuté MT pneumatiky s dobrým dezénom a aj plnohodnotnú rezervu MT. Každé auto musí mať funkčný naviják (funkčnosť bude kontrolovaná), zdvíhacie zariadenie použiteľné v blate (hi-lift,vak…), gurtňu krátku – ktorú je povinné používať pri navijakovaní sa o strom a gurtňu dlhú na ťahanie. Ďalej je povinné mať lekárničku, hasiaci prístroj a šakel. Toto všetko bude kontrolované pri technickej prebierke, v prípade že to nebude dodržané auto nebude pustené na trať a registrácia prepadne.

Originál Štandard Špeciál Extrém
+ Originál + Štandard + Špeciál
– pneumatiky vzoru A/T
– gurtňa
– 2x streň (šakel)
– autolekárnička
– ťažné oko (hák)
– hasiaci prístroj (1 kg)
– rezervné koleso/opr.sada
– baterka (čelovka)
– pevné uchytenie akumulátora
– sériový zdvihák
– 3bod. bezpečnostné pásy
– pneumatiky vzoru M/T
– Hi lift (pevne uchytený)
– 2x ťažné ok
– rezervné koleso zhodné s obutím
– CB rádio / PMR
– navijak (min.ťažná sila 1,5 násobok celkovej hmotnosti auta)
– 2x gurtňa (krátka + dlhá)
– pneumatiky min. hĺbky dezénu 10 mm
– kladka k navijaku
– ochranný rám (min.ochranný oblúk za prednými sedadlami)
– 4bod. bezpečnostné páy
– pneumatiky min.hĺbky dezénu 15 mm
– 2x hasiaci prístroj (1 kg)
– odpojovač akumulátora
– navijak (min.ťažná sila 2 násobok hmotnosti auta)


Podmienky registrácie

 1. Účastník je povinný pravdivo vyplniť registračné údaje
 2. Účastník je povinný uhradiť registračný poplatok do 5 dní od registrácie. Pri nedodržaní stanovených termínov systém automaticky registráciu vyradí
 3. Registrácia sa stáva platnou až po zaregistrovaní úhrady na účte usporiadateľa
 4. Usporiadateľ sa zaväzuje, že po spárovaní platby bude účastník o tomto stave informovaný prostredníctvom e – mail správy, a zobrazením v registračnom profile účastníka
 5. Po uhradení registrácie je platba nevratná, je možný len prevod registrácie na iného účastníka, pričom je potrebné informovať o plánovanej zmene administrátora cez registračné rozhranie
 6. Účastník je povinný pri úhrade registračného poplatku zadať všetky potrebné identifikačné údaje (Variabilný symbol, meno, priezvisko) potrebné pre spárovanie platby s registráciou
 7. Platby bez identifikačných údajov nebudú priradené k žiadnej registrácii a môže dôjsť k vyradeniu účastníka
 8. Účastník môže kontaktovať správcu registrácií výhradne komunikačným rozhraním registrácie po prihlásení do svojho profilu
 9. Usporiadateľ sa zaväzuje, že údaje použité v registračnom formulári nebudú poskytnuté tretej osobe


Podmienky účasti

 1. Účastník sa môže zúčastniť akcie na základe uhradenia registračného poplatku, ktorý bol legitímne priradený ku konkrétnej registrácii
 2. Účastník je povinný sa pri prezentácii na akcii preukázať dokladom totožnosti zodpovedajúcim s údajmi vyplnenými pri registrácii, podpíše regres v ktorom prehlasuje že sa akcie zúčastní na vlastné riziko a prevezme plnú zodpovednosť za svoje konanie na akcii…. na základe čoho mu bude pridelené štartovné číslo
 3. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky aj po odštartovaní vozidla na trať, bez ohľadu na druh a stav vozovky
 4. Účastník (vodič) nesmie byť počas jazdenia pod vplyvom alkoholických, alebo psychotropných látok
 5. Účastník je povinný dodržiavať itinerár obdržaný pri štarte
 6. Účastník je povinný dodržiavať časový harmonogram akcie (štart akcie, ukončenie jázd Trophy v 17:30 hod z dôvodu dodržania podmienok stanovených Krajským úradom životného prostredia ďalej len KUŽP)
 7. Na akcii je prísne zakázané pohybovať sa mimo stanovenej a vyznačenej trasy (Z nariadenia KUŽP)
 8. Pri navijákovaní je účastník povinný použiť „gurtňu“ na uviazanie o strom (Z nariadenia KUŽP)
 9. Účastník je povinný zbavovať sa odpadu a iných nepotrebných vecí, len na miestach na to určených, tj. odpadkové vrece, ktoré účastník obdrží pri prezentácii (Z nariadenia KUŽP)
 10. Organizátor zabezpečí v cieli zberné miesto na vrecia s odpadom
 11. Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi, ak to vyžaduje vážnosť situácie
 12. Účastník je povinný pri poruche, alebo inom dôvode zastavenia vozidla na trati, čo najskôr umožniť ostatným účastníkom pokračovať v jazde (odstránením vozidla z trate)
 13. Účastník je povinný pohybovať sa po trati tak, aby svojou jazdou neohrozoval iných účastníkov a nespôsobil škodu tretej osobe
 14. Účastník je povinný informovať organizátora pri vážnej poruche auta, alebo pri poškodení zdravia účastníka. Telefónne kontakty na organizátora sa budú nachádzať na zadnej strane itinerára
 15. Účastník je povinný mať na aute obuté pneumatiky minimálne vzoru „MT“ (hĺbka vzoru musí zodpovedať pravidlám cestnej premávky), ďalej šakel, gurtňu, alebo lano (vozidlo vybavené navijakom musí mať gurtňu slúžiacu na uviazanie k stromu)
 16. Účastník je povinný striktne dodržiavať pokyny usporiadateľov a viditeľne označených traťových komisárov
 17. Účastníci akcie sú povinní zabezpečiť polep áut na viditeľnom mieste podľa pokynov usporiadateľa
 18. Usporiadateľ má právo vylúčiť registrovaného účastníka z akcie za nedodržanie podmienok účasti bez nároku vrátenia registračného poplatku

Tieto pravidlá sú súčasťou registrácie!

Partneri
Informácie o klube a našich akciách
v.longauer1@gmail.com
Registrácia
koncos@4x4tisovec.sk
Technické problémy webu a registrácie
admin@4x4tisovec.sk