Milí offroadáci !

 

Ďalší 15-ty ročník je za nami a myslím, že bol veľmi úspešný. Aspoň podľa ohlasov od Vás. Dokonca si myslím, že nám vyšlo aj počasie a trate boli celkom fajn.

Keď to hodnotím z nášho hľadiska, som veľmi rád, že k nám chodí čoraz viac ľudí, ktorí sú uvedomelí, zodpovední a dodržujú naše pravidlá. Ďakujeme! Títo sú vítaní aj naďalej. Našli sa ale aj takí, ktorým asi naše podmienky nevyhovujú a majú problém dodržiavať trasu, alebo počkať v kolóne. Týchto chcem poprosiť, aby si našli podujatia, ktoré im vyhovujú a neblokovali miesta iným, ktorí sa k nám nedostali.

 

Ďalej by som sa chcel veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie. Organizátorom, majiteľom pozemkov, zdravotníkom, sponzorom aj obyvateľom Tisovca a okolia za zhovievavosť. Naša veľká osobitná vďaka patrí členom  Mestkej polície v Tisovci, ktorí to zase profesionálne zvládli a pomohli nám pri organizovaní akcie.

 

Takisto ďakujem ľuďom, ktorí nám pomáhali v parkovacej službe, aj príslušníkom Policajného zboru za udržanie poriadku.

Ešte raz vďaka sponzorom, ktorí nám pomáhajú a tento rok hlavne firme Jomar, ktorá posunula akciu kvalitou vyššie .

 

Nakoniec len jedna poznámka napriek všetkým rečiam, tešíme sa na Tisovec 2020! S pozdravom Vlado.

Partneri
Informácie o klube a našich akciách
v.longauer1@gmail.com
Registrácia
koncos@4x4tisovec.sk
Technické problémy webu a registrácie
admin@4x4tisovec.sk